Dane firmy:
Alfombra Adam Łuczko
Brukowa 11
91-341 Łódź
REGON: 101735568
NIP: 7322172934

Postanowienia ogólne

 1. Witryna znajdująca się pod adresem „www.ewinyl.pl” jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
  3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.ewinyl.pl
  4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Nie wiąże się to z faktem, że niektóre zamówienia mogą wiązać się z opłatą manipulacyjną. Towary i warunki można sprawdzić przed zakupem, jednakże po dokonaniu zakupu przez sklep klient po poinformowaniu o ewentualnej opłacie może odstąpić od umowy kupna bez konsekwencji.
  5.Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę. Poprzez potwierdzenie rozumie się potwierdzenie nadania paczki, potwierdzenie telefoniczne lub mailowe.
 2. Realizacja zamówienia

 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

 • Osobiście lub listownie, na adres wskazany w „Dane firmy”
 • Telefonicznie, pod numerem: +48 602-534-978
 • Pocztą elektroniczną na adres: sklep@ewinyl.pl
 1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny lub nadając paczkę.3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.4. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem następuje w momencie, otrzymania powiadomienia drogą e-mailową, że zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
 2. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu lub fabryki w przypadku zamówień paneli LVT i niektórych wykładzin PCV. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
  W przypadku zamówień na produkty cięte na indywidualne zamówienie Klient ma prawo do zmiany zamówienia do momentu w którym zaczęliśmy fizycznie realizować zamówienie – prosimy wtedy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny.6.. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza po sprzedażowego oraz w skutek usterki technicznej, podczas której wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 3. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:
 • dostawa za pomocą firmy DPD, płatność przelewem tradycyjnym lub PayU – 30 zł (towary do max 2m długości i 25kg wagi)
 • dostawa za pomocą firmy Rohlig Suus – 120 zł (>2m długości i >25kg wagi)
 • dostawa za pomocą transportu własnego – koszt do uzgodnienia
 1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • Przelew;
 • Płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem PayU
 • Na podstawie Faktury proforma wystawionej przez sklep przy zamówieniu mailowym pod adresem: sklep@ewinyl.pl
 1. Czas realizacji, podany na karcie produktu, składa się z:
 • Czas potrzebny na przygotowanie przez nas towaru (przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie kuriera), wynosi on: dla towarów dostępnych na magazynie – do maksymalnie 10 dni roboczych, dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych;
 • W przypadku zakupu Grouponów za pośrednictwem serwisu – www.groupon.pl – jest on zgodny z terminem podanym na stronie oferty Groupon (zazwyczaj do 14 dni roboczych);
 • Dla zamówień allegro do 8 dni roboczych – chyba że aukcja zawiera informacje o innym czasie;
 • Czas w którym kurier dostarczy przesyłkę – (kurier od 24 do 48 godzin);
 • W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera, nasza firma reklamuje usługę w firmie transportowej, a Klientowi przysługuje rekompensata
 1. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał FVAT) jest dołączany do przesyłki. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient, włącznie z małymi i wielkimi literami).Ewentualne błędy w danych zawartych w FVAT należy zgłosić w ciągu 8 dni od daty otrzymania FVAT pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
  W przypadku błędu co do części danych, prosimy o przysyłanie do nas noty korygującej.
  W przypadku danych podanych jako błędne w całości (niewłaściwy nabywca) prosimy o pisemny wniosek w tej sprawie, który należy przysłać do sklepu pocztą, faksem lub e-mailem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Wniosek musi zawierać numer faktury, dane, które zdaniem nabywcy są niewłaściwie podane oraz wskazanie właściwych danych nabywcy. Na tej podstawie sklep wystawia korektę błędnie wystawionej faktury, a następnie nową fakturę sprzedaży z nową datą (nie poprawiamy danych na fakturach na inne).12. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę oraz w przypadku rolek obejrzeć środek rolki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia (w przypadku odebrania paczki która jest uszkodzona i nie spisania protokołu przy kurierze reklamacje na uszkodzenia w transporcie są odrzucane) i skontaktować się z nami.13. Wymiary produktów
 • granica błędu na towary cięte to +/- 3 cm

III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ewinyl.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.3. Wszystkie produkty objęte są gwarancją sprzedawcy tytułu rękojmi, jeżeli wada/y  istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta 1 rok oraz 2  lata jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Nie dotyczy to jednak towarów sprzedawanych jako towary pozagatunkowe lub w drugim gatunku o czym klient zostaje informowany pisemnie oraz przy płatności za zakupione towary z oznaczeniem drugiego gatunku. W takim przypadku nie przysługuje prawo do rękojmi.4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem lub pocztą elektroniczną5. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu. Możliwe jest przesłanie towaru do sklepu na nasz koszt firmą kurierską. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przy wysyłce do nas towaru reklamowanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie sporządzamy protokół szkody. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania listu przewozowego.

  6. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie maksymalnie 14 dni dla konsumenta (odbiorcy detalicznego). W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na właściwy lub tą wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był już reklamowany w przeszłości. Koszty związane z reklamacją ponosi sprzedawca.

  7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient może zostać obciążany kosztami transportu oraz ekspertyzy niezależnego biegłego.

  8.Klienci mogą, z zastrzeżeniem pkt 10, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych towarów. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem 14 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego  lub mailem. Przy sporządzaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W każdym innym przypadku zwracany towar musi być pełnowartościowy i nienoszący znamion używania oraz musi posiadać komplet metek. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot płatności nastąpi nie później, niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania towarów z powrotem.  Zwrot płatności zostanie  dokonany na podane przez Klienta konto bankowe lub konto PayU.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (tyczy się wszystkich towarów ciętych z rolki oraz zamawianych na indywidualne zamówienie klienta jak panele winylowe)
 • W której przedmiotem świadczenia jest/są rzecz  wyprodukowana/e według specyfikacji konsumenta lub służąca/e zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami umowy.
 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.ewinyl.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatność ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Właścicielem sklepu www.ewinyl.pl jest firma:
  Alfombra Adam Łuczko
  Brukowa 11
  91-341 Łódź
  REGON: 101735568
  NIP: 7322172934
  2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
  Alfombra Adam Łuczko
  Brukowa 11
  91-341 Łódź
  REGON: 101735568
  NIP: 73221729343. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów lub inne przepisy regulujące sprzedaż internetową.6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem www.ewinyl.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Praw Konsumentów w celu uzyskania pomocy, mediacji w sprawach wynikłych z zawartej Umowy Sprzedaży.
 7. Rozmowy telefoniczne z naszą infolinią mogą być nagrywane.